Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Nhóm, Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân ( Team Leader And Retai Relationship Manager)

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Banking, Consulting, Finance / Investment
  • 30/09/2017

Job Description

• Xây dựng, thiết lập và duy trì mối quan hệ với mạng lưới khách hàng cá nhân.
• Đảm bảo tăng trưởng doanh thu và cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.
• Quản lý hoạt động bán hàng và các mối quan hệ để khách hàng để thực hiện các mục tiêu phát triển của ngân hàng.
• Cung cấp dịch vụ tốt và tư vấn các sản phẩm bán lẻ tới các khách hàng. Phát triển và tư vấn các sản phẩm bán chéo cho khách hàng cá nhân.
• Phân tích chiến lược, kế hoạch tài chính cũng như báo cáo tài chính của khách hàng. 
• Trình yêu cầu cấp tín dụng, gói đề xuất tín dụng và các văn bản khác có liên quan để phê duyệt hạn mức tín dụng thích hợp
• Tuân thủ các chính sách tín dụng ngân hàng và các tiêu chuẩn, pháp luật và các quy định của địa phương về việc phê duyệt, báo cáo và tài liệu hướng dẫn.
• Xây dựng, tuyển dụng, đào tạo và lãnh đạo team để đạt được các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính

Job Requirement

Cử nhân Tài Chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng, và ít nhất 1 năm vị trí tương tự đối với chuyên viên tín dung cá nhân. 
• Tối thiểu 5-7 năm trong ngành ngân hàng và ít nhất 2-3 năm ở vị trí tương đương đối với vị trí Manager / Trưởng nhóm.
• Kỹ năng đánh giá tín dụng và Phân tích Tài chính tốt.
• Có thành tích bán hàng được ghi nhận trong quá khứ đối với mảng cho vay thế chấp nhà và xe hơi.
• Ứng viên Tín dụng cá nhân nói được ngoại ngữ tiếng Anh là một lợi thế nhưng không phải yếu tố kiên quyết
• Có khả năng làm việc độc lập
• Có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và có kỹ năng làm việc theo nhóm.
• Ưu tiên các ứng viên có tài lẻ và có kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking skill)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.