Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc phòng thanh toán quốc tế

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/01/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

-  Giám sát, quản lý và chỉ đạo hoạt động thương mại quốc tế gồm lập biểu phí ngân hàng về sản phẩm và dịch vụ tài trợ thương mại.

-  Lập kế hoạch và kiểm soát chỉ tiêu và mục tiêu thương mại cho các chi nhánh; Lập chiến lược sản phẩm và kế hoạch kinh doanh hằng năm cho tài trợ thương mại.

-  Quản lý biểu phí chuyển tiền, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ chuyển tiền

-  Quản lý chính sách chuyển tiền và Hỗ trợ Chi nhánh/phòng Giao dịch các vấn đề liên quan đến sản phẩm/dịch vụ, hệ thống, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ chuyển tiền.

-  Hỗ trợ và hướng dẫn cho các chi nhánh khi gặp các vấn đề liên quan đến chính sách và nghiệp vụ sản phẩm tài trợ thương mại.

-  Lập báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh tài trợ thương mại và lập báo cáo định kỳ gửi cho cho Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

-  Báo cáo kết quả thực hiện đến Tổng giám đốc và hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc gửi báo cáo đến Ban quản trị của công mẹ ở Hàn Quốc.

Job Requirement

-  Yêu cầu người đảm nhận vị trí trên phải tốt nghiệp đại học ở nước ngoài các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngân hàng.

-  Có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí: Giám đốc phòng thanh toán quốc tế, Trưởng phòng thanh toán quốc tế tại các công ty ở nước ngoài hoạt động trên lĩnh vực trung gian tiền tệ.

-  Người lao động phải am hiểu nhiều về quản lý, lập biểu phí ngân hàng về sản phẩm và dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế và có kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển phòng thanh quốc tế.

-  Yêu cầu sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn để trao đổi, làm việc với khách hàng quốc tế và làm việc cùng Ban quản trị của công ty mẹ ở Hàn Quốc.

People also viewed

Join Shinhan Network

Stay Connected. Why?

Survey

You know Shinhan Bank Vietnam 's recruitment via:

 • Family/Friends/Colleagues
 • Newspaper/Magazine
 • Internet
 • Email
 • Others

SHINHAN Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.