Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phone Collector - Senior Supervisor

Work Location Ho Chi Minh (District 7)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Law / Legal Services
Deadline to Apply 02/02/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Quản lý các đội nhóm thu hồi nợ qua điện thoại để đảm bảo thu nợ đúng hạn.

- Phân chia công việc, lên kế hoạch, mục tiêu làm việc của các đội nhóm quản lý.

- Làm báo cáo đánh giá kết quả làm việc của các đội nhóm.

- Giám sát, hỗ trợ quy trình vận hành của phòng ban.

- Có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo nhân viên đầu vào cũng như trong suốt quá trình làm việc của nhân viên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Tài Chính - Ngân hàng, Luật.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên về thu hồi nợ.

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

- Có khả năng hướng dẫn, đào tạo trực tiếp cho nhân viên.

- Am hiểu các sản phẩm về ngân hàng.

- Tiếng Anh nói viết.

People also viewed

Join Shinhan Network

Stay Connected. Why?

Survey

You know Shinhan Bank Vietnam 's recruitment via:

 • Family/Friends/Colleagues
 • Newspaper/Magazine
 • Internet
 • Email
 • Others

SHINHAN Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.