Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

[HO] CVCC Quản Lý Thu Hồi Nợ - Unsecured Collection

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh (Quận 1)
Cấp Bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Hình Thức Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Ngân hàng
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 29/02/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Twitter Lưu việc làm này

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Supervise the collection team: Provide guidance, support, and coaching to a team of collection staff. Monitor performance, and ensure the team meets established targets and objectives.
 2. Manage collection activities: Oversee the day-to-day operations of the team, including monitoring delinquent accounts, implementing collection strategies, and ensuring compliance with collection policies and procedures.
 3. Develop and implement collection strategies: Analyze delinquency trends, evaluate collection strategies, and develop effective approaches to maximize recovery rates while minimizing losses. Collaborate with other departments to optimize collection efforts.
 4. Handle complex cases: Handle escalated or high-value delinquent accounts, negotiate payment arrangements, and coordinate legal actions, if necessary. Ensure appropriate documentation and compliance with legal and regulatory requirements.
 5. Conduct analysis and reporting: Monitor and analyze collection data, prepare regular reports on collection performance, and provide recommendations for process improvements and risk mitigation.
 6. Relationship management: Build and maintain relationships with customers, and external partners such as collection agencies or legal counsel. Ensure effective communication and collaboration to facilitate successful collections.
 7. Stay updated on industry trends: Stay informed about industry trends, regulatory changes, and best practices related to collections. Implement necessary adjustments to collection strategies and processes to ensure compliance and optimize results.

Yêu Cầu Công Việc

Education: Bachelor's degree in banking, finance, business administration, or law (preferred).

Experience:

 • Proven experience in collections within the banking industry, with a minimum of 2 years in a supervisory or team lead role.
 • In-depth knowledge of collection laws, regulations, and practices.

Skills:

 • Strong leadership and people management skills.
 • Excellent communication and negotiation abilities.
 • Analytical mindset with the ability to interpret data and make informed decisions.

·         Proficiency in using collection software and MS Office applications.

·         Strong organizational skills and attention to detail.

 • Ability to handle high-pressure situations and resolve conflicts effectively.

Mọi Người Cũng Xem

Join Shinhan Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kêt nối với SHINHAN

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.